Asiakastarinat

Toimitusvarma luottokumppani ja huikea NPS-luku – Teollisuuden Bernerin asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset rohkaisevia

Asiakastyytyväisyystutkimuksemme tulokset osoittavat, että olemme Teollisuuden Bernerillä onnistuneet vahvistamaan asemaamme luotettavana, toimitusvarmana ja asiakaspalveluhenkisenä yhteistyökumppanina asiakkaidemme keskuudessa.

Asiakaskokemuksen kasvattaminen on yksi strategisista prioriteeteistamme ja tämän parissa olemmekin Teollisuuden Bernerillä työskennelleet aktiivisesti.

”Asiakastyytyväisyystutkimuksemme tulokset ovat rohkaisevia ja kertovat siitä, että olemme panostaneet oikeisiin asioihin. Pitkät kumppanuudet asiakkaidemme kanssa ovat meille äärimmäisen tärkeitä, joten työ asiakaskokemuksen kehittämisen parissa jatkuu”, Mika Pirhonen, Teollisuuden Bernerin liiketoimintajohtaja kertoo.

Tutkimuksen keskeiset tulokset

 1. Yhteistyökumppanina arviointi – toimitusvarma ja asiakaspalveluhenkinen
  Asiakkaat kokivat Teollisuuden Bernerin luotettavana ja nopeana yhteistyökumppanina.
 2. Yhteyshenkilöiden arviointi – kiitettävä 9
  Asiakkaat arvioivat 14 yhteyshenkilöämme kouluarvosanoin, ja tässä keskiluvuksi saatiin 9 eli kiitettävä.
 3. NPS-luku erittäin hyvä 68
  Teollisuuden Bernerin Net Promoter Score (NPS) oli erittäin hyvä 68 (-100–100 välillä). Kansainvälisesti käytetyllä NPS-mittarilla mitataan asiakkaiden halukkuutta suositella yritystä eteenpäin.
 4. Toiminnan ja palvelun arviointivahvuuksina toimitusvarmuus, toimitusten virheettömyys ja toimitusdokumentaation oikeellisuus
  Teollisuuden Bernerin toiminta ja palvelu saivat kiitettävän arvosanan 8,9 seitsemän tekijän suhteen.
 5. Kehitysalueet – hinnoittelu ja proaktiivisuus
  Vaikka tulokset olivat kauttaaltaan positiivisia, muutamat asiakkaat mainitsivat hinnoittelun ja proaktiivisuuden viestinnässä kehityskohteina. Asiakkaat toivoivat lisää tietoa Bernerin digitaalisista palveluista, kehitysideoista, vastuullisuustoimista sekä kestävän kehityksen ratkaisuista. Valtaosa vastaajista (78 %) arvioi yhteistyön pysyvän ennallaan, ja 17 % uskoo sen lisääntyvän hieman. ”Kiitos näistä tuloksista kuuluu upealle tiimillemme. Tämä on tulosta säntillisestä ja asiakkaat jatkuvasti huomioivasta toiminnasta”, Mika Pirhonen jatkaa.

Miten tästä eteenpäin?

Olemme aloittaneet tulosten läpikäynnin myyntisegmenteissämme ja olemme ottaneet ja tulemme ottamaan tulokset kehitysehdotuksineen huomioon käynti- sekä toimintasuunnitelmissamme

Niiden asiakkaiden kanssa, jotka ovat toivoneet esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehittämistä tai tuotekehityksen yhteistyötä, tulemme olemaan yhteydessä mahdollisten kehitysprojektien käynnistämiseksi.

Tulemme Teollisuuden Bernerillä jatkossakin panostamaan kilpailukykyisiin tuotteisiin sekä aktiiviseen kanssakäymiseen yhteistyökumppaneidemme kanssa. Asiakkaisiin, jotka nostivat esille välitöntä reagointia vaatinutta palautetta, olemme olleet yhteydessä jo kyselyn aikana.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin ulkopuolisen kumppanin toteuttamana haastattelututkimuksena. Vastaajat edustivat monipuolisesti eri toimialoja, kuten elintarviketeollisuutta, energia- ja akkuteollisuutta sekä kemian teollisuutta ja infraa. Vastausprosentiksi muodostui 70 %.

Kiitos – arvostamme mielipiteitänne

Lämmin kiitos kaikille tutkimuksemme osallistuneille! Olemme sitoutuneet jatkuvaan toimintamme parantamiseen ja kehittämiseen ja olemme kiitollisia kaikista kehitysehdotuksista ja palautteista jatkossakin osana jokapäiväistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.