Vastuullisuus

Vastuullisuus sidosryhmiämme ja ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan on kiinteä osa Bernerin arvoja, työ, rehellisyys ja ihminen, sekä toimintatapoja ja johtamista.  Yhteiset vastuumme -vastuullisuusohjelma teemoineen ja tavoitteineen ohjaa meitä vastuullisuutemme jokapäiväisessä kehittämistyössä.  Vastuullisuusohjelmamme pääteemat koskettavat henkilöstömme hyvinvointia, tuotteidemme vastuullisuuden varmistamista, ilmasto- ja ympäristövaikutuksen minimoimista, sekä arvonluontia sidosryhmillemme. Kaiken toiminnan lähtökohtana on korkean liiketoimintaetiikan ja avoimuuden ylläpitäminen, jonka perustana toimivat eettiset toimintaohjeemme henkilöstöllemme ja toimittajillemme.

Olemme asettaneet tavoitteet vastuullisuusohjelmamme pääteemoille. Raportoimme niiden saavuttamisesta vuosittain vastuullisuusraportissamme osana vuosikertomustamme. Olemme mukana YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja olemme sitoutuneet noudattamaan ja edistämään aloitteen kymmentä yleisesti hyväksyttyä ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruptionvastaista toimintaa koskevaa periaatetta. Olemme myös arvioineet toimintamme vaikutukset 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen ja niiden 169 alatavoitteeseen.

Vastuullisuuden jatkuvaa kehitystä
Olemme sitoutuneet vastuullisuutemme jatkuvaan kehittämiseen kestävän kehityksen edistämiseksi. Toimimme niin, että meillä kaikilla on 100 vuodenkin päästä hyvä olla ja elää. Sitä on huomisen puolustaminen.