Kiertotalouden symboleja keltaisen kypärän ympärillä

Kiertotalous ja teollisuuden sivuvirrat

Vastuullisuus on tärkeää meille Bernerillä ja kiertotalous onkin meillä yksi merkittävä teema. Teollisuuden Bernerin osalta kiertotalous näkyy erityisesti teollisten sivuvirtojen hyödyntämisenä: autamme saamaan teollisten tuotantoprosessien osana syntyviä sivuvirtoja hyötykäyttöön ja hyödyntämään niitä muualla teollisuuden raaka-aineina.

Koska teollisen prosessin sivuvirta on jotain, joka syntyy joka tapauksessa, on näiden mahdollisimman tehokas hyödyntäminen vastuullisuuden lisäksi myös käytännöllistä. Sivuvirtana syntynyt tuote voi olla jollekin rahanarvoista, ja vähintään sen hyödyntäminen vähentää jätteiden käsittelykustannuksia. Esimerkiksi energia-alalla jätteiden käsittelykustannukset ovat viidessä vuodessa nousseet jopa kolmekertaisiksi. 

Me Teollisuuden Bernerillä olemme työskennelleet jo useiden tahojen kanssa sivuvirtojen tuomiseksi hyötykäyttöön. Olemme esimerkiksi löytäneet uutta käyttöä Terrafamen akkukemikaalin tuotannossa sivutuotteena syntyneelle ammoniumsulfaatille. Joskus sivuvirrat ovat käyttökelpoisia sellaisenaan, joskus ne vaativat käsittelyä ennen hyödyntämistä. 

Voit olla meihin yhteydessä, jos: 

  • Haluat selvittää mahdollisia hyödyntämiskohteita oman tuotantosi sivuvirroille. 
  • Jos käsittelet jo muiden toimijoiden sivuvirtoja ja etsit tuotteille ostajia. 
  • Haluat kartoittaa mahdollisuuksia korvata valmistusprosessisi neitseellisiä raaka-aineita sivuvirtatuotteilla. 

Vahvuuksiamme ovat mm. jo olemassa oleva kokemus sivuvirtojen kanssa toimimisesta, laaja asiakaspinta, vahva kokemus logistiikasta ja olemassa olevat varastointiratkaisut. 

Ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan yhdessä, kuinka voisimme hyödyntää sivuvirtojasi tai mistä löytäisimme sinulle sopivia sivuvirtatuotteita! 

Esimerkkejä kiertotaloustoiminastamme ovat: 

AMMONIUMSUL­FAATTI 

Ammoniumsulfaatin vienti lannoiteteollisuuden raaka-aineeksi saatiin kunnolla käyntiin vuoden 2022 aikana, kun Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotantoa ajettiin ylös. Kiteinen ammoniumsulfaatti toimitetaan asiakkaille tyypillisesti bulk-laivatoimituksina Haminan sataman kautta. 

Lue täältä lisää yhteistyöstämme Terrafamen kanssa.

GLYSEROLISEOS 

Glyseroliseoksen käyttökohteita ovat mm.: 

  • biokaasulaitokset: biokaasun tuottajat tehostavat tuotantoaan kilpailukykyisesti Bernerin glyserolisekoituksella 
  • rehuteollisuus 
  • Jätevedenpuhdistukseen lisähiilenlähteeksi 

NATRIUMIA SISÄLTÄVIEN TUHKIEN JA JÄTEVESIEN HYÖTYKÄYTTÖ 

Autamme mm. akkukemikaali-, sellu- ja energiateollisuutta löytämään natriumia ja kaliumia sisältäville jätteille uusia hyötykäyttötapoja ja -kohteita. Monet tuhkat ja jätevedet sisältävät suurehkoja määriä liukoisia suoloja kuten klorideja ja sulfaatteja, jotka aiemmasta poiketen on nykyään usein mahdollista saattaa hyötykäyttömuotoon. Kustannustehokas tapa hyödyntää suoloja voi mahdollistua esimerkiksi nykyaikaisten tuhkanpesumenetelmien avulla. Pesumenetelmin aiemmin hyödyttömiä jätteitä voidaan muuttaa kaupallisiksi tuotteiksi kuten kalium- ja natriumkloridiksi sekä kalsiumsulfaatiksi eli kipsiksi. 

Ota yhteyttä niin selvitetään yhdessä lisää.

Ota yhteyttä sivuvirtoihin liittyen

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella lisää sivuvirtojen hyödyntämisestä ja kiertotaloudesta.

Nimi(Pakollinen)