Kiertotalouden symboleja keltaisen kypärän ympärillä

Kiertotalouspalvelut ja sivuvirrat

Liiketoiminnassamme on pitkäaikaista kokemusta teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä eri käyttökohteisiin. Olemme kiinnostuneita keskustelemaan kanssanne mahdollisuuksista hyödyntää tuotantonne sivuvirtaa muun teollisuuden raaka-aineeksi.

Sivuvirta tarkoittaa tuotteen valmistusprosessissa syntyvää sivutuotetta. Yksi merkittävä kiertotalouden osa-alue on näiden sivuvirtatuotteiden hyödyntäminen muissa käyttökohteissa, jolloin vähennetään tuotannossa syntyvää hukkaa.

Omaamme pitkäaikaista kokemusta teollisuuden sivuvirtojen kaupallistamisesta ja hyödyntämisestä eri käyttökohteisiin. Olemme kiinnostuneita keskustelemaan kanssanne mahdollisuuksista hyödyntää tuotantonne sivuvirtaa muun teollisuuden raaka-aineeksi.

Voit tästä lukea esimerkiksi yhteistyötämme Terrafamen kanssa.

TEOLLISET SIVUVIRRAT UUDELLEEN RAAKA-AINEIKSI

Teollisuuden Berner on – yhdessä muiden Berner Oy:n liiketoiminta-alueiden kanssa – aktiivisesti mukana eri teollisuuden alojen kiertotaloushankkeissa. Teemme tiivistä ja monipuolista yhteistyötä useiden suuryritysten kanssa. Esimerkkejä kiertotaloustoiminastamme ovat:

AMMONIUMSULFAATTI

Ammoniumsulfaatin vienti lannoiteteollisuuden raaka-aineeksi saatiin kunnolla käyntiin vuoden 2022 aikana sitä mukaa, kun Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotantoa ajettiin ylös. Kiteinen ammoniumsulfaatti toimitetaan asiakkaille tyypillisesti bulk-laivatoimituksina Haminan sataman kautta.

GLYSEROLISEOS

  • biokaasulaitokset: biokaasun tuottajat tehostavat tuotantoaan kilpailukykyisesti Bernerin glyserolisekoituksella
  • rehuteollisuus
  • Jätevedenpuhdistukseen lisähiilenlähteeksi

NATRIUMIA SISÄLTÄVIEN TUHKIEN JA JÄTEVESIEN  HYÖTYKÄYTTÖ

Autamme mm. akkukemikaali-, sellu- ja energiateollisuutta löytämään natriumia ja kaliumia sisältäville jätteille uusia hyötykäyttötapoja ja -kohteita. Monet tuhkat ja jätevedet sisältävät suurehkoja määriä liukoisia suoloja kuten klorideja ja sulfaatteja, jotka aiemmasta poiketen on nykyään usein mahdollista saattaa hyötykäyttömuotoon. Kustannustehokas tapa hyödyntää suoloja voi mahdollistua esimerkiksi nykyaikaisten tuhkanpesumenetelmien avulla. Pesumenetelmin aiemmin hyödyttömiä jätteitä voidaan muuttaa kaupallisiksi tuotteiksi kuten kalium- ja natriumkloridiksi sekä kalsiumsulfaatiksi eli kipsiksi.

Ota yhteyttä niin selvitetään yhdessä lisää.