Lannoiteteollisuus

Toimitamme EU:n sisällä tuotettua, teollisen tuotannon sivuvirtatuotteena syntynyttä ammoniumsulfaattia globaalisti.

Ammoniumsulfaatti lannoitteisiin

Ammoniumsulfaatti on erityisesti lannoitekäytössä yleinen yhdiste, joka sisältää rikkiä ja typpeä; molemmat ovat kasveille tärkeitä ravinteita. Tarjoamamme ammoniumsulfaatti on Suomessa nikkelisulfaattituotannon teollisen prosessin sivuvirtaa – kyse on siis kiertotaloustuotteesta: prosessin yhteydessä joka tapauksessa syntyvä sivuvirta otetaan hyötykäyttöön.

Ammoniumsulfaattia on saatavilla sekä irtona että suursäkkeihin pakattuna. Riippuen viennin kohdemaan etäisyydestä, kustannustehokkaimmat tyypilliset vientilaivattavat erät ovat kooltaan 2000 – 8000 tn, mutta pystymme toimittamaan suurempiakin laivauseriä. Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää vaihtoehdoista!

Miksi Berner Industriesin ammoniumsulfaatti?

1.  Kiertotaloustuote 2. EU:n sisällä tuotettu tuote 3. Kustannustehokas vaihtoehto
Tyypillisesti typpilannotteiden valmistaminen vaatii paljon energiaa. Kyseinen ammoniumsulfaatti syntyy puolestaan täysin tuotannon sivulähteenä. Tarjoamamme ammoniumsulfaatti on tuotettu Suomessa. Muun tuotannon sivuvirtatuotteena syntynyt ammoniumsulfaatti on kustannustehokas vaihtoehto.

Ammoniumsulfaatin lähde

Terrafamen Suomen Akkukemikaalitehtaassa on maailman suurin nikkelisulfaatin tuotantolinja. Nikkelisulfaatti on keskeinen kemikaali sähköautojen akkujen valmistuksessa ja tarjoamamme ammoniumsulfaatti on kyseisen nikkelisulfaatin tuotannon sivuvirtatuote.

Terrafamen nikkelisulfaatti, jonka sivutuotteena ammoniumsulfaatti syntyy, tuotetaan 60 % matalammalla hiilijalanjäljellä verrattuna tavanomaisiin tuotantoteknologioihin. Terrafamen ammoniumsulfaatin tuotantokapasiteetti on 115 tuhatta tonnia vuodessa.  Lue lisää: terrafame.fi

Tekniset tiedot

Ammonium sulphate, crystalline
EC FERTILISER

Sulphate of ammonia, N 21 (S 24)

Nutrient content w/w (%)
Total nitrogen (N):  21 %
Ammonium nitrogen (NH4-N): 21 %
Sulphur, water soluble (S): 24 %
Sulphur, water soluble (SO3): 52,5 %
low of chloride

Technical information: bulk density 1,06 min – 1,08 max g/cm3

CAS number: 7783-20-2.
REACH Registration Number: 01-2119455044-46-0056.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa? Etsimme ja tarjoamme tarvitsemanne ravinne- ja raaka-aineratkaisut sekä räätälöimme toimintaanne tukevat logistiset ratkaisut varmistaen tarvitsemienne tuotteiden varman saatavuuden.

Kysy lisää asiantuntijalta