Uutiset

Pitkäaikainen yhteistyö IFF-konserniin kuuluvan Finnfeeds Finland Oy:n kanssa laajenee ensi vuoden alusta

Teollisuuden Berner on hoitanut IFF:n betaiinin valmistuksen sivuvirran,  glyseroliseoksen myyntiä rehuteollisuuteen ja myös  jäteveden puhdistamislaitoksille vuodesta 2014 lähtien. Tammikuusta eteenpäin saadaan myyntiin toista sivuvirtaa, erotusseosta eli valkuaismelassia.

 – Uusi sopimus vahvistaa Bernerin ja IFF:n yhteistyötä ja on luottamuksen osoitus. Olemme hyvä kumppani, uskoo liiketoimintajohtaja Mika Pirhonen.

Aikoinaan yhteistyö IFF:n kanssa alkoi tavallisena asiakassuhteena, josta se on laajentunut toimimiseen heidän tuotteidensa myyntikanavana ja jopa teollisena yhteistyökumppanina.

– Raaka-aineiksi kelpaavien sivuvirtojen haltuunotto kirkastaa lisäksi strategista tavoitettamme olla kiertotalouden merkittävä toimija eri teollisuuden aloilla.  

Glyseroliseosta ja erotusseosta myydään niin kotimaisille kuin kansainvälisille ostajille. Betaiinin sivuvirta glyseroliseos on jo ollut TB:lle mitä mainioin ja luonnonmukainen tuote jätevedenpuhdistamoilla lisähiilen tarpeeseen. Seos korvaa vedenpuhdistuksessa käytettävää metanolia, joka on luokiteltu myrkylliseksi kemikaaliksi.

Yhteisiä arvoja

Mika Pirhonen arvioi, että TB:lle saadaan uuden sopimuksen myötä glyseroliseosta ja erotusseosta myyntiin yhteensä yli 10.000 tonnia vuodessa.

Pirhonen arvostaa yhteistyökumppanuutta IFF:n kanssa. – Me jaamme samat arvot liittyen vastuullisuuteen ja kiertotalouteen sen toteuttajana.

Pirhosen mukaan tervettä liiketoimintaa halutaan tehdä molemmin puolin. -Hienoa uuteen sopimukseen liittyen on myös tieto siitä, että

IFF:n omistama Naantalin tehdas on ottamassa käyttöön uuden energialaitoksen, jonka jälkeen valtaosa tehtaan tarvitsemasta prosessienergiasta tuotetaan biopolttoaineilla ja hiilidioksidipäästöt pienenevät entisestään.

Finnfeeds Finland Oy valmistaa Naantalissa sokerijuurikaspohjaisista liuoksista erotettua betaiinia rehu-, ravitsemus-, kosmetiikka- ja kemianteollisuuden tarpeisiin.

Monenlaista tekemistä

Esimerkkinä monipuolisesta yhteistyöstä IFF:n ja Bernerin välillä käy sakkaroosista valmistettavan glukaanin jatkojalostus Chemigatella.

Vuoden alusta työt alkavat Bernerin tytäryhtiön Chemigaten uudessa tuotantolaitoksessa Lapualla. Glukaania saadaan IFF:n toisen tytäryhtiön Jokioisten tehtailta. Tämä tuote lähtee pääasiassa IFF:n suurasiakkaalle ympäri maailmaa.

Chemigate on investoinut yli 8 miljoonaa euroa Lapuan  tuotantolaitokseen. Glukaanit ovat biopolymeerejä, jotka korvaavat muita, mikromuoveiksi luokiteltavia materiaaleja.

Chemigaten toimitusjohtaja Tom Schaumanin mukaan glukaanin prosessointi on iso asia Chemigatelle ja hän kiittää emoyhtiön tukea investoinnin loppuunsaattamisessa.